fuzzland.net oprogramowanie dla firm

Fuzzland

Czarnieckiego 30 98-200 Sieradz tel. 43 827 96 28 tel. 607 040 628 biuro@fuzzland.net

Nie możesz dostać gotowego programu ?  

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.
Zobacz program

Lista wynagrodzeń, kalkulator płac, lista płac, płace i kadry.

O programach.

Lista    wynagrodzeń,    Płace,    Płace    i    Kadry    to    programy    płacowe    dla    małych    i    średnich    firm. Spełniają    wszystkie    wymagania    do    naliczenia,    drukowania    list    płac,        kart    wynagrodzeń, generowania   deklaracji   PIT   11   i   PIT-4R.   W   programach   uwzględniono   kilkadziesiąt   składników płacowych.   Celem   jest   stworzenie   programu   bardzo   prostego,   intuicyjnego   w   obsłudze,   mającego duże   możliwości   kreowania   płac   w   firmie   przy   jednocześnie   bardzo   niskich   kosztach   dla   firmy. Aktualizacje programu są bezpłatne tak jak pomoc przy instalowaniu i obsłudze programu. Program    powstaje    przy    współpracy    z    licznymi    firmami    prawnymi    i    fizycznymi    oraz    biurami rachunkowymi.   Sugestie   i   propozycje   tych   firm   mają   duży   wpływ   na   rozwój   programu.   Mamy prawie   200   firm   o   różnych   profilach   z   którymi   stale   współpracyjemy   i   kilka   tysięcy   użytkowników którzy korzystają z naszych programów.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb firmy.

Programy   policzą   wynagrodzenie   dla   :    stawki   zasadniczej,   godzinowej,   dniówki   i   od   umów cywilnoprawnych   /umowa   zlecenie   i   umowa   o   dzieło /.    W   naliczanym   wynagrodzeniu   możemy policzyć   dodatki   płacowe   jak   :   dodatek   stażowy,   funkcyjny,   różne   premie   i   nagrody,   dodatek   BHP, deputat   i   wiele   innych.   W   programach   rozliczymy      godziny   nadliczbowe,   nocne,   akordy,   prowizje, wynagrodzenie za urlop, wynagrodzenie chorobowe, różne zasiłki i potrącenia z wynagrodzenia. Naliczenie    ZUS    i    PIT.    Składki    na    ubezpieczenie    społeczne    program    naliczy    z    podziałem finansowania     przez     płatnika,     ubezpieczonego,     PEFRON     i     budżet     państwa.     Każdemu pracownikowi   ustawimy   :   stawkę   podatku,   koszt   uzyskania,   ulgę   podatkową   i   kwotę   zaniechania podatku.   Rozliczenie   wynagrodzenia   zostanie   dokonane   na   podstawie   miesięcznego   czasu   pracy pracownika.    Wszystkie    parametry    potrzebne    do    naliczenia    ZUS    i    PIT    można    samodzielnie zmieniać w panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista   płac   2013,   2014,   2015   ..   Podstawowymi   dokumentami   drukowanymi   przez   program   są   listy płac.   Możemy   je   drukować   w   różnych   wariantach,   decydować   jakie   elementy   wynagrodzenia   i   w jakiej   kolejności   znajdą   się   na   wydrukach.   Dzięki   kreatorowi   wydruków   stworzymy   12   dowolnych wzorów listy płac. Listy płac można drukować z podziałem na grupy pracownicze. Karta   wynagrodzeń.    W   programach   można   utworzyć   5   wzorów   kart   wynagrodzenia.   Tworzy   się je   podobnie   jak   wzory   list   płac   przy   pomocy   kreatora.   W   każdej   karcie   podsumujemy   składniki wynagrodzeń    i    obliczymy    średnie    wartości    składników    za    okres    do    24    miesięcy.    Oprócz standardowej   karty   możemy   utworzyć   karty   służące   do   rozliczeń   PIT,   ZUS,   czasu   pracy,   wyliczeń podstaw wynagrodzenia urlopowego, chorobowego itd.

Informacje

Licencja i wsparcie.

Program   Lista   wynagrodzeń,    jest programem    bezpłatnym    i    można go    używać    bez    ograniczeń    do celów komercyjnych. Użytkownicy     którzy     zarejestrują program       otrzymują       bezpłatne wsparcie   telefoniczne   i   mailowe   w zakresie     obsługi     i     konfiguracji programów.
Jak liczyć wynagrodzenie ? składki ZUS zaliczka na podatek godziny nadliczbowe godziny nocne wynagrodzenie za urlop wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy
Jak liczyć ? Jak liczyć ?
Parametry wynagrodzenia. Parametry ZUS Parametry PIT
Parametry Parametry
Aktualizacja strony :  22 luty 2017
fuzzland.net oprogramowanie dla firm

Fuzzland

Czarnieckiego 30 98-200 Sieradz tel. 43 827 96 28 tel. 607 040 628 biuro@fuzzland.net

Nie możesz dostać gotowego

programu ?  

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Aktualizacja strony : 22 luty 2016
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.
Zobacz program

Lista wynagrodzeń, kalkulator płac,

lista płac, płace i kadry.

O programach.

Lista    wynagrodzeń,    Płace,    Płace    i    Kadry    to    programy płacowe    dla    małych    i    średnich    firm.    Spełniają    wszystkie wymagania     do     naliczenia,     drukowania     list     płac,          kart wynagrodzeń,   generowania   deklaracji   PIT   11   i   PIT-4R.   W programach        uwzględniono        kilkadziesiąt        składników płacowych.      Celem      jest      stworzenie      programu      bardzo prostego,      intuicyjnego      w      obsłudze,      mającego      duże możliwości   kreowania   płac   w   firmie   przy   jednocześnie   bardzo niskich     kosztach     dla     firmy.     Aktualizacje     programu     bezpłatne    tak    jak    pomoc    przy    instalowaniu    i    obsłudze programu. Program     powstaje     przy     współpracy     z     licznymi     firmami prawnymi   i   fizycznymi   oraz   biurami   rachunkowymi.   Sugestie   i propozycje   tych   firm   mają   duży   wpływ   na   rozwój   programu. Mamy   prawie   200   firm   o   różnych   profilach   z   którymi   stale współpracyjemy      i      kilka      tysięcy      użytkowników      którzy korzystają z naszych programów.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb

firmy.

Programy   policzą   wynagrodzenie   dla   :    stawki   zasadniczej, godzinowej,    dniówki    i    od    umów    cywilnoprawnych    /umowa zlecenie   i   umowa   o   dzieło /.    W   naliczanym   wynagrodzeniu możemy    policzyć    dodatki    płacowe    jak    :    dodatek    stażowy, funkcyjny,   różne   premie   i   nagrody,   dodatek   BHP,   deputat   i wiele      innych.      W      programach      rozliczymy            godziny nadliczbowe,    nocne,    akordy,    prowizje,    wynagrodzenie    za urlop,   wynagrodzenie   chorobowe,   różne   zasiłki   i   potrącenia   z wynagrodzenia. Naliczenie   ZUS   i   PIT.   Składki   na   ubezpieczenie   społeczne program   naliczy   z   podziałem   finansowania   przez   płatnika, ubezpieczonego,    PEFRON    i    budżet    państwa.    Każdemu pracownikowi   ustawimy   :   stawkę   podatku,   koszt   uzyskania, ulgę   podatkową   i   kwotę   zaniechania   podatku.   Rozliczenie wynagrodzenia        zostanie        dokonane        na        podstawie miesięcznego   czasu   pracy   pracownika.   Wszystkie   parametry potrzebne    do    naliczenia    ZUS    i    PIT    można    samodzielnie zmieniać w panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista   płac   2013,   2014,   2015   ..   Podstawowymi   dokumentami drukowanymi    przez    program    są    listy    płac.    Możemy    je drukować   w   różnych   wariantach,   decydować   jakie   elementy wynagrodzenia   i   w   jakiej   kolejności   znajdą   się   na   wydrukach. Dzięki     kreatorowi     wydruków     stworzymy     12     dowolnych wzorów   listy   płac.   Listy   płac   można   drukować   z   podziałem   na grupy pracownicze. Karta    wynagrodzeń.     W    programach    można    utworzyć    5 wzorów    kart    wynagrodzenia.    Tworzy    się    je    podobnie    jak wzory    list    płac    przy    pomocy    kreatora.    W    każdej    karcie podsumujemy    składniki    wynagrodzeń    i    obliczymy    średnie wartości    składników    za    okres    do    24    miesięcy.    Oprócz standardowej    karty    możemy    utworzyć    karty    służące    do rozliczeń     PIT,     ZUS,     czasu     pracy,     wyliczeń     podstaw wynagrodzenia urlopowego, chorobowego itd.

Informacje

Licencja i wsparcie.

Program   Lista   wynagrodzeń,    jest   programem   bezpłatnym   i można go używać bez ograniczeń do celów komercyjnych. Użytkownicy   którzy   zarejestrują   program   otrzymują   bezpłatne wsparcie     telefoniczne     i     mailowe     w     zakresie     obsługi     i konfiguracji programów.
Jak liczyć wynagrodzenie ? składki ZUS zaliczka na podatek godziny nadliczbowe godziny nocne wynagrodzenie za urlop wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy
Jak liczyć ? Jak liczyć ?
Parametry wynagrodzenia. Parametry ZUS Parametry PIT
Parametry Parametry