fuzzland.net oprogramowanie dla firm

Fuzzland

Czarnieckiego 30 98-200 Sieradz tel. 43 827 96 28 tel. 607 040 628 biuro@fuzzland.net

Nie możesz dostać gotowego programu ?  

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Aktualizacja strony : 09 grudzień 2016
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.
Zobacz program

Kalkulator wynagrodzeń, lista płac, płace i kadry.

O programach.

Płace,    Płace    i    Kadry    to    programy    płacowe    dla    małych    i    średnich    firm.    Spełniają    wszystkie wymagania   do   naliczenia   i   wydrukowania   list   płac,      kart   wynagrodzeń   i   PIT   11.   W   programach uwzględniono    kilkadziesiąt    składników    płacowych.    Programy    są    prostymi    i    intuicyjnymi    w obsłudze.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb firmy.

Programy   policzą   wynagrodzenie   dla   :    stawki   zasadniczej,   godzinowej,   dniówki   i   od   umów cywilnoprawnych   /umowa   zlecenie   i   umowa   o   dzieło /.    W   naliczanym   wynagrodzeniu   możemy policzyć   dodatki   płacowe   jak   :   dodatek   stażowy,   funkcyjny,   różne   premie   i   nagrody,   dodatek   BHP, deputat   i   wiele   innych.   W   programach   rozliczymy      godziny   nadliczbowe,   nocne,   akordy,   prowizje, wynagrodzenie za urlop, wynagrodzenie chorobowe, różne zasiłki i potrącenia z wynagrodzenia. Naliczenie    ZUS    i    PIT.    Składki    na    ubezpieczenie    społeczne    program    naliczy    z    podziałem finansowania     przez     płatnika,     ubezpieczonego,     PEFRON     i     budżet     państwa.     Każdemu pracownikowi   ustawimy   :   stawkę   podatku,   koszt   uzyskania,   ulgę   podatkową   i   kwotę   zaniechania podatku.   Rozliczenie   wynagrodzenia   zostanie   dokonane   na   podstawie   miesięcznego   czasu   pracy pracownika.    Wszystkie    parametry    potrzebne    do    naliczenia    ZUS    i    PIT    można    samodzielnie zmieniać w panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista   płac   2013,   2014,   2015   ..   Podstawowymi   dokumentami   drukowanymi   przez   program   są   listy płac.   Możemy   je   drukować   w   różnych   wariantach,   decydować   jakie   elementy   wynagrodzenia   i   w jakiej   kolejności   znajdą   się   na   wydrukach.   Dzięki   kreatorowi   wydruków   stworzymy   12   dowolnych wzorów listy płac. Listy płac można drukować z podziałem na grupy pracownicze. Karta   wynagrodzeń.    W   programach   można   utworzyć   5   wzorów   kart   wynagrodzenia.   Tworzy   się je   podobnie   jak   wzory   list   płac   przy   pomocy   kreatora.   W   każdej   karcie   podsumujemy   składniki wynagrodzeń    i    obliczymy    średnie    wartości    składników    za    okres    do    24    miesięcy.    Oprócz standardowej   karty   możemy   utworzyć   karty   służące   do   rozliczeń   PIT,   ZUS,   czasu   pracy,   wyliczeń podstaw wynagrodzenia urlopowego, chorobowego itd.

Informacje.

Licencja i wsparcie.

Program    Płace,     jest    programem bezpłatnym    i    można    go    używać bez        ograniczeń        do        celów komercyjnych. Użytkownicy     którzy     zarejestrują program       otrzymują       bezpłatne wsparcie   telefoniczne   i   mailowe   w zakresie     obsługi     i     konfiguracji programów.
Jak liczyć wynagrodzenie ? składki ZUS zaliczka na podatek godziny nadliczbowe godziny nocne wynagrodzenie za urlop wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy
Jak liczyć ? Jak liczyć ?
Parametry wynagrodzenia. Parametry ZUS Parametry PIT
Parametry Parametry
fuzzland.net oprogramowanie dla firm

Fuzzland

Czarnieckiego 30 98-200 Sieradz tel. 43 827 96 28 tel. 607 040 628 biuro@fuzzland.net

Nie możesz dostać gotowego

programu ?  

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Aktualizacja strony : 29 listopad 2016
Aktualizacja strony : 29 listopad 2016
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.
Zobacz program

Kalkulator wynagrodzeń, lista płac, płace i kadry.

O programach.

Płace,    Płace    i    Kadry    to    programy    płacowe    dla    małych    i średnich   firm.   Spełniają   wszystkie   wymagania   do   naliczenia   i wydrukowania    list    płac,        kart    wynagrodzeń    i    PIT    11.    W programach        uwzględniono        kilkadziesiąt        składników płacowych. Programy są prostymi i intuicyjnymi w obsłudze.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb

firmy.

Programy   policzą   wynagrodzenie   dla   :    stawki   zasadniczej, godzinowej,    dniówki    i    od    umów    cywilnoprawnych    /umowa zlecenie   i   umowa   o   dzieło /.    W   naliczanym   wynagrodzeniu możemy    policzyć    dodatki    płacowe    jak    :    dodatek    stażowy, funkcyjny,   różne   premie   i   nagrody,   dodatek   BHP,   deputat   i wiele      innych.      W      programach      rozliczymy            godziny nadliczbowe,    nocne,    akordy,    prowizje,    wynagrodzenie    za urlop,   wynagrodzenie   chorobowe,   różne   zasiłki   i   potrącenia   z wynagrodzenia. Naliczenie   ZUS   i   PIT.   Składki   na   ubezpieczenie   społeczne program   naliczy   z   podziałem   finansowania   przez   płatnika, ubezpieczonego,    PEFRON    i    budżet    państwa.    Każdemu pracownikowi   ustawimy   :   stawkę   podatku,   koszt   uzyskania, ulgę   podatkową   i   kwotę   zaniechania   podatku.   Rozliczenie wynagrodzenia        zostanie        dokonane        na        podstawie miesięcznego   czasu   pracy   pracownika.   Wszystkie   parametry potrzebne    do    naliczenia    ZUS    i    PIT    można    samodzielnie zmieniać w panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista   płac   2013,   2014,   2015   ..   Podstawowymi   dokumentami drukowanymi    przez    program    są    listy    płac.    Możemy    je drukować   w   różnych   wariantach,   decydować   jakie   elementy wynagrodzenia   i   w   jakiej   kolejności   znajdą   się   na   wydrukach. Dzięki     kreatorowi     wydruków     stworzymy     12     dowolnych wzorów   listy   płac.   Listy   płac   można   drukować   z   podziałem   na grupy pracownicze. Karta    wynagrodzeń.     W    programach    można    utworzyć    5 wzorów    kart    wynagrodzenia.    Tworzy    się    je    podobnie    jak wzory    list    płac    przy    pomocy    kreatora.    W    każdej    karcie podsumujemy    składniki    wynagrodzeń    i    obliczymy    średnie wartości    składników    za    okres    do    24    miesięcy.    Oprócz standardowej    karty    możemy    utworzyć    karty    służące    do rozliczeń     PIT,     ZUS,     czasu     pracy,     wyliczeń     podstaw wynagrodzenia urlopowego, chorobowego itd.

Informacje.

Licencja i wsparcie.

Program    Płace,     jest    programem    bezpłatnym    i    można    go używać bez ograniczeń do celów komercyjnych. Użytkownicy   którzy   zarejestrują   program   otrzymują   bezpłatne wsparcie     telefoniczne     i     mailowe     w     zakresie     obsługi     i konfiguracji programów.
Jak liczyć wynagrodzenie ? składki ZUS zaliczka na podatek godziny nadliczbowe godziny nocne wynagrodzenie za urlop wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy
Jak liczyć ? Jak liczyć ?
Parametry wynagrodzenia. Parametry ZUS Parametry PIT
Parametry Parametry