fuzzland.net oprogramowanie dla firm

Fuzzland

Czarnieckiego 30 98-200 Sieradz tel. 43 827 96 28 tel. 607 040 628 biuro@fuzzland.net

Nie możesz dostać gotowego programu ?  

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.
Zobacz program

Lista wynagrodzeń, kalkulator płac, lista płac, płace i kadry.

O programach.

Lista   wynagrodzeń,   Płace,   Płace   i   Kadry   to   programy   płacowe   dla   małych   i   średnich   firm.   Jest   też wersja   dla   biur   rachunkowych   którą   można   zainstalować   na   5   stanowiskach.   Programy   spełniają wszystkie    wymagania    do    naliczenia,    drukowania    list    płac    i    kart    wynagrodzeń,    generowania deklaracji   PIT   11   i   PIT-4R.   W   programach   uwzględniono   kilkadziesiąt   składników   płacowych. Celem    jest    stworzenie    programu    bardzo    prostego,    intuicyjnego    w    obsłudze,    mającego    duże możliwości   kreowania   płac   w   firmie   przy   jednocześnie   bardzo   niskich   kosztach   dla   firmy.   Aktualizacje programu są bezpłatne tak jak pomoc przy instalowaniu i obsłudze programu. Program    powstaje    przy    współpracy    z    licznymi    firmami    prawnymi    i    fizycznymi    oraz    biurami rachunkowymi.   Sugestie   i   propozycje   tych   firm   mają   duży   wpływ   na   rozwój   programu.   Mamy prawie   200   firm   o   różnych   profilach   z   którymi   stale   współpracyjemy   i   kilka   tysięcy   użytkowników którzy korzystają z naszych programów.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb firmy.

Programy    policzą    wynagrodzenie    dla    :     stawki    zasadniczej,    godzinowej, dniówki   i   od   umów   cywilnoprawnych   /umowa   zlecenie   i   umowa   o   dzieło /.    W naliczanym   wynagrodzeniu   możemy   policzyć   dodatki   płacowe   jak   :   dodatek stażowy,    funkcyjny,    różne    premie    i    nagrody,    dodatek    BHP,    deputat    i    wiele innych.   W   programach   rozliczymy      godziny   nadliczbowe,   nocne,   akordy,   prowizje,   wynagrodzenie za urlop, wynagrodzenie chorobowe, różne zasiłki i potrącenia z wynagrodzenia. Naliczenie    ZUS    i    PIT.    Składki    na    ubezpieczenie    społeczne    program    naliczy    z    podziałem finansowania    przez    płatnika    i    ubezpieczonego.    Każdemu    pracownikowi    ustawimy    :    stawkę podatku,   koszty   i   ulgę   podatkową.   Rozliczenie   wynagrodzenia   zostanie   dokonane   na   podstawie miesięcznego   czasu   pracy   pracownika.   Wszystkie   parametry   potrzebne   do   naliczenia   ZUS   i   PIT można samodzielnie zmieniać w panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista     płac     2015,     2016,     2017,     2018     itd ..     Podstawowymi     dokumentami drukowanymi   przez   program   są   listy   płac.   Możemy   je   drukować   w   różnych wariantach,    decydować    jakie    elementy    wynagrodzenia    i    w    jakiej    kolejności znajdą    się    na    wydrukach.    Dzięki    kreatorowi    wydruków    stworzymy    12 dowolnych wzorów listy płac.  Listy płac można drukować z podziałem na grupy pracownicze. Karta   wynagrodzeń.    W   programach   można   utworzyć   5   wzorów   kart   wynagrodzenia.   Tworzy   się je   podobnie   jak   wzory   list   płac   przy   pomocy   kreatora.   W   każdej   karcie   podsumujemy   składniki wynagrodzeń    i    obliczymy    średnie    wartości    składników    za    okres    do    24    miesięcy.    Oprócz standardowej   karty   możemy   utworzyć   karty   służące   do   rozliczeń   PIT,   ZUS,   czasu   pracy,   wyliczeń podstaw wynagrodzenia urlopowego, chorobowego itd.

Informacje

Licencja i wsparcie.

Program   Lista   wynagrodzeń,    jest programem    bezpłatnym    i    można go    używać    bez    ograniczeń    do celów komercyjnych. Użytkownicy     którzy     zarejestrują program       otrzymują       bezpłatne wsparcie   telefoniczne   i   mailowe   w zakresie     obsługi     i     konfiguracji programów.
Jak liczyć wynagrodzenie ? składki ZUS zaliczka na podatek godziny nadliczbowe godziny nocne wynagrodzenie za urlop wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy
Jak liczyć ? Jak liczyć ?
Parametry wynagrodzenia. Parametry ZUS Parametry PIT
Parametry Parametry
Aktualizacja strony :  24 maj 2017
fuzzland.net oprogramowanie dla firm

Fuzzland

Czarnieckiego 30 98-200 Sieradz tel. 43 827 96 28 tel. 607 040 628 biuro@fuzzland.net

Nie możesz dostać gotowego

programu ?  

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Aktualizacja strony : 24 maj 2017
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.
Zobacz program

Lista wynagrodzeń, kalkulator płac,

lista płac, płace i kadry.

O programach.

Lista    wynagrodzeń,    Płace,    Płace    i    Kadry    to    programy płacowe   dla   małych   i   średnich   firm.   Jest   też   wersja   dla   biur rachunkowych   którą   można   zainstalować   na   5   stanowiskach. Programy    spełniają    wszystkie    wymagania    do    naliczenia, drukowania     list     płac     i     kart     wynagrodzeń,     generowania deklaracji    PIT    11    i    PIT-4R.    W    programach    uwzględniono kilkadziesiąt   składników   płacowych.   Celem   jest   stworzenie programu     bardzo     prostego,     intuicyjnego     w     obsłudze, mającego    duże    możliwości    kreowania    płac    w    firmie    przy jednocześnie      bardzo      niskich      kosztach      dla      firmy.   Aktualizacje    programu    są    bezpłatne    tak    jak    pomoc    przy instalowaniu i obsłudze programu. Program     powstaje     przy     współpracy     z     licznymi     firmami prawnymi   i   fizycznymi   oraz   biurami   rachunkowymi.   Sugestie   i propozycje   tych   firm   mają   duży   wpływ   na   rozwój   programu. Mamy   prawie   200   firm   o   różnych   profilach   z   którymi   stale współpracyjemy      i      kilka      tysięcy      użytkowników      którzy korzystają z naszych programów.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb

firmy.

Programy    policzą    wynagrodzenie    dla    :   stawki   zasadniczej,   godzinowej,   dniówki   i od       umów       cywilnoprawnych       /umowa zlecenie   i   umowa   o   dzieło /.    W   naliczanym wynagrodzeniu    możemy    policzyć    dodatki płacowe   jak   :   dodatek   stażowy,   funkcyjny,   różne   premie   i nagrody,   dodatek   BHP,   deputat   i   wiele   innych.   W   programach rozliczymy      godziny   nadliczbowe,   nocne,   akordy,   prowizje, wynagrodzenie   za   urlop,   wynagrodzenie   chorobowe,   różne zasiłki i potrącenia z wynagrodzenia. Naliczenie   ZUS   i   PIT.   Składki   na   ubezpieczenie   społeczne program   naliczy   z   podziałem   finansowania   przez   płatnika   i ubezpieczonego.   Każdemu   pracownikowi   ustawimy   :   stawkę podatku,       koszty       i       ulgę       podatkową.       Rozliczenie wynagrodzenia        zostanie        dokonane        na        podstawie miesięcznego   czasu   pracy   pracownika.   Wszystkie   parametry potrzebne    do    naliczenia    ZUS    i    PIT    można    samodzielnie zmieniać w panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista   płac   2015,   2016,   2017,   2018   itd .. Podstawowymi                        dokumentami drukowanymi   przez   program   są   listy   płac. Możemy       je       drukować       w       różnych wariantach,     decydować     jakie     elementy wynagrodzenia   i   w   jakiej   kolejności   znajdą się   na   wydrukach.   Dzięki   kreatorowi   wydruków   stworzymy 12     dowolnych     wzorów     listy     płac.      Listy     płac     można drukować z podziałem na grupy pracownicze. Karta    wynagrodzeń.     W    programach    można    utworzyć    5 wzorów    kart    wynagrodzenia.    Tworzy    się    je    podobnie    jak wzory    list    płac    przy    pomocy    kreatora.    W    każdej    karcie podsumujemy    składniki    wynagrodzeń    i    obliczymy    średnie wartości    składników    za    okres    do    24    miesięcy.    Oprócz standardowej    karty    możemy    utworzyć    karty    służące    do rozliczeń     PIT,     ZUS,     czasu     pracy,     wyliczeń     podstaw wynagrodzenia urlopowego, chorobowego itd.

Informacje

Licencja i wsparcie.

Program   Lista   wynagrodzeń,    jest   programem   bezpłatnym   i można go używać bez ograniczeń do celów komercyjnych. Użytkownicy   którzy   zarejestrują   program   otrzymują   bezpłatne wsparcie     telefoniczne     i     mailowe     w     zakresie     obsługi     i konfiguracji programów.
Jak liczyć wynagrodzenie ? składki ZUS zaliczka na podatek godziny nadliczbowe godziny nocne wynagrodzenie za urlop wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy
Jak liczyć ? Jak liczyć ?
Parametry wynagrodzenia. Parametry ZUS Parametry PIT
Parametry Parametry